▷ Webinar: Continu Verbeteren en Operational Excellence met de OEE Toolkit en Zelfverbeteren®

Betere prestaties door meetbare operationele verbeteringen met OEE

Zelfverbeteren® stelt teamleiders en senior operators in staat zelfstandig verbeteringen door te voeren – effectief en efficiënt – én op een leuke manier. De continu verbeteren methode van Zelfverbeteren® laat uw operationele professionals zelf verspilling elimineren en verbeteringen realiseren in de eigen praktijk. Tijdens dit webinar leert u hoe Zelfverbeteren® praktisch combineert met de OEE Toolkit:

  • Structuur – Hoe de structuur stap-voor-stap professionele en efficiënte verbeterkwaliteit bij de deelnemers ontwikkelt.
  • Methode – Welke beproefde, praktische methode (DMAGIC®) deelnemers gebruiken om resultaatverbeteringen te realiseren.
  • Ondersteuning – Hoe op ieder moment optimale ondersteuning wordt geboden, online en onsite, om deelnemers met plezier succesvol te maken.

Praktische informatie

  • Taal: Nederlands
  • Voor: OEE Toolkit klanten

Met Zelfverbeteren® nog meer uit uw OEE Toolkit halen?

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het webinar over continu verbeteren met de methode van Zelfverbeteren®, met aansprekende referenties en mooie, herkenbare voorbeelden uit de praktijk, waaronder Douwe Egberts, VolkerWessels, McCain, Johma Salades, Heemskerk.

Bekijk nu het webinar over continu verbeteren met de OEE Toolkit en Zelfverbeteren® hieronder.

Zelfverbeteren® werkt met de beste verbeterformule die er bestaat

Een goed te volgen structuur met een aantrekkelijke en bewezen Lean verbetermethode en adequate ondersteuning, faciliteert en borgt dat teamleiders zelfstandig verbeteringen realiseren – met plezier & succes. Kern van de methode is dat deelnemers aan de hand van geconstateerde verspillingen leren om knelpunten te identificeren en deze op te lossen.

Met Zelfverbeteren® realiseren teamleiders en operators zelfstandig operationele verbeteringen

Wat zijn uw uitdagingen? Lagere kosten? Betere prestaties? Doorlooptijd? Kwaliteit? Hoe kunt u wat dat betreft het maximale halen uit uw OEE Toolkit? Uiteindelijk gaat het om eindresultaat. Het gaat daarbij niet alleen om processen, lijnen en machines, het gaat er vooral om dat teamleiders en medewerkers zelfstandig operationele verbeteringen kunnen uitvoeren. Precies dat is wat Zelfverbeteren® aan Fullfact’s OEE Toolkit toevoegt. Zelfverbeteren® is een toepassing die bewijst dat uw eigen medewerkers dat uitstekend zelf kunnen.

Continu verbeteren uitvoeren met Zelfverbeteren®

Operationele verbeteringen (met impact op OEE en resultaat) worden onlosmakelijk gekoppeld aan professionele verbeterkwaliteit, trots en eigenaarschap van deelnemers. Ze leren een verbetermethode door dit direct in hun eigen praktijk toe te passen. Geen theoretische wijsheid, maar een doe-programma. De belangrijkste elementen zijn:

  • Krachtige structuur
  • Eenvoudige, begrijpelijke verbetermethode
  • Topsupport voor de deelnemers

Iedereen doet blijvend mee en een cultuur van continu verbeteren is het resultaat. Betere prestaties en resultaten worden onlosmakelijk gekoppeld aan trots en eigenaarschap van de deelnemers.

 

 

VRAGEN OVER OEE SOFTWARE?

Neem contact met ons op

We horen graag van u. Ons team staat klaar om u te ondersteunen. Neem nu contact met ons op om uw vragen te bespreken.

Zelfverbeteren®

Met Zelfverbeteren® implementeert u continu verbeteren. Iedereen doet blijvend mee en een cultuur van continu verbeteren is het resultaat. Zelfverbeteren® helpt u graag met de beste verbeterformule die er bestaat.

 

5 elementen vormen de kern van onze formule:

1. Eerstelijns managers voeren verbeteringen door in hun eigen praktijk

Deze groep heeft dagelijks de meeste impact op resultaat, veel leidinggevenden betekent dus veel grote en kleine verbeterprojecten.

2. Midden- en topmanagement monitoren voortgang middels dashboards

Zij leren eindverantwoor-delijkheid voor borgen van continu verbeteren. Geplande stuurgroepen waarin dashboard en acties besproken worden faciliteren dit.

3. Een interactieve online omgeving voor overzicht, uniformiteit en controleerbaarheid

1 uniforme werkwijze, 1 uniforme structuur en 1 platform waarbinnen alles plaatsvindt, voor alle leidinggevenden en begeleiders.

4. Ondersteunende trainingen & plenaire sessies

Persoonlijk contact blijft belangrijk. Daarom zorgen inleidende trainingen en presentaties van de verbeterprojecten voor maximale betrokkenheid.

5. Onsite en 24/7 online support voor iedereen

Binnen 24 uur wordt antwoord gegeven op vragen en ingeleverd werk. Er is 1 dag per week iemand van Zelfverbeteren op locatie ter ondersteuning van de deelnemers.