Webinar: Continu Verbeteren en Operational Excellence met de OEE Toolkit en Zelfverbeteren®

Bedankt voor uw aanmelding

Uw aanmelding voor het webinar: ‘Continu Verbeteren en Operational Excellence met de OEE Toolkit en Zelfverbeteren®’. is verzonden. U ontvangt voor aanvang een herinneringsmail met de link naar het webinar.

Webinar toevoegen aan kalender.

Zelfverbeteren®

Met Zelfverbeteren® implementeert u continu verbeteren. Iedereen doet blijvend mee en een cultuur van continu verbeteren is het resultaat. Zelfverbeteren® helpt u graag met de beste verbeterformule die er bestaat.

 

5 elementen vormen de kern van onze formule:

1. Eerstelijns managers voeren verbeteringen door in hun eigen praktijk

Deze groep heeft dagelijks de meeste impact op resultaat, veel leidinggevenden betekent dus veel grote en kleine verbeterprojecten.

2. Midden- en topmanagement monitoren voortgang middels dashboards

Zij leren eindverantwoor-delijkheid voor borgen van continu verbeteren. Geplande stuurgroepen waarin dashboard en acties besproken worden faciliteren dit.

3. Een interactieve online omgeving voor overzicht, uniformiteit en controleerbaarheid

1 uniforme werkwijze, 1 uniforme structuur en 1 platform waarbinnen alles plaatsvindt, voor alle leidinggevenden en begeleiders.

4. Ondersteunende trainingen & plenaire sessies

Persoonlijk contact blijft belangrijk. Daarom zorgen inleidende trainingen en presentaties van de verbeterprojecten voor maximale betrokkenheid.

5. Onsite en 24/7 online support voor iedereen

Binnen 24 uur wordt antwoord gegeven op vragen en ingeleverd werk. Er is 1 dag per week iemand van Zelfverbeteren op locatie ter ondersteuning van de deelnemers.